آهنگ زیبایی گل بانگ پسینی عاشقم که

آی گلی بنگ پسینی عاشقم که
 وه با لیلی جون لیلیم دیدن یار میرم
✿●✿نگاری نازنینی عاشقم که
وه با لیلی جون لیلیم دیدن یار میرم
✿●✿عزیزم یکی چی پازن مهس و ملوسی 
 جون دلبر دیدن یار میرم
✿●✿وه خندی دلنشینی عاشقم که 
بیو تیم نازلیمی بیو سالار مالمی
✿●✿عزیزم زلفلت دهسه ی چویلم 
عزیزم نازلیمی شرینم نازلیمی
✿●✿وای کمون برگلت کرده ذلیلم 

آهنگ بنفشه نازنینم باصدای غلامعباس حسن زاده

بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی
بمیرم نشنوم تا خدا روزی مریضی
بمیرم نشنوم تا خدا روزی مریضی
عجب دنیا دو روز بی دل گل بسوزه
میخوام دارشه ببینم …
آهنگ بنفشه نازنینم میثم خسروی
اگر دنیا یه روزه بل تا دل گل بسوزه 
بل تا وجی او کفن گلم شادی بدوزه
بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی 
آهنگ بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی
نبینم نشنفم یار بِگن روزی مریضی
اگر شو شو سهونه اگر دل گل وه خونه
بل تا دنیا بدونه که یار نامهربونه
اگر تا صبح نمردم دلم سی یار بخونه
دلم ایخاس یه روزی بیایی یارم وابی
گلم من روز پیری پرستارم ته وابی
یکینه ایخام که نیخام خدایا دیرم وابو
نه وش سیرم عزیزم نه ایخام سیرم وابو

اهنگ جدید پنجره با صدای سعید محمدی

يه پنجره با يه قفس يه حنجره بی هم نفس
سهم من از بودن تو يه خاطرست همينو بس
تو اين مثلث غريب ستاره ها رو خط زدم
دارم به آخر ميرسم از اونور شب اومدم
يه شب که مثل مرثيه خيمه زده رو باورم
ميخوام تو اين سکوت تلخ صداتو از ياد ببرم